Επικοινωνία

 • Διεύθυνση

  Ζαγκότση-Κιουρτίδης Α.Β.Ε.Ε.

  Νέα Τυρολόη Σερρών

  Τ.Κ. 621 00

 • Τηλέφωνο

  Τηλ.: 23210 99950

  Fax: 23210 99959