Ρύζι Γλασσέ

Ρύζι Γλασσέ 1/2kg & 1kg

Ρύζι Γλασσέ 30kg

Ρύζι Γλασσέ

ΓΛΑΣΣΕ: Ελληνικό προϊόν που καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και είναι από τα παλαιότερα είδη ρυζιού.
Χρήση: Ιδανικό για σούπες και γλυκά.